Feedback gezocht van scholen over evalueren leervoortgang en -resultaten

Op 7 december a.s. van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online focusgroepsessie over ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’. Tijdens deze focusgroepsessie willen we graag de inzichten en ideeën die voortkomen uit de (nieuwe) werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten‘ delen met en toetsen bij een selectie van de klankbordgroep. We vragen om hun feedback hierop.

Het doel van deze sessie is om input vanuit scholen te verzamelen. We hechten veel belang aan hun perspectief en mening. We willen graag weten hoe scholen denken over de inzichten van de werkgroep.

  • Welke soorten voortgangsgegevens zijn relevant om te tonen?
  • Voor wie zijn die gegevens relevant, in welke praktijksituaties?
  • Welke relevante onderzoeken en/of publicaties ken je?

Ben je ICT coördinator of hoofd ICT, beleidsmedewerker digitalisering, leerkracht, docent of anderszins betrokken bij het voortgangsgegevens en leerresultaten in het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs? En heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.