Co-creatie

Stap voor stap

Scholen en leveranciers maken samen het afsprakenstelsel. Dat doen zij stap voor stap. Hoe ziet dat eruit?

  1. Discussie in werkgroepen
    Vertegenwoordigers van scholen en leveranciers bediscussiëren met elkaar in werkgroepen de afspraken die van belang zijn bij het delen en uitwisselen van digitale gegevens.
  2. Toetsing van de conceptafspraken
    De architectenraad van Edu-V toetst de conceptafspraken die voortvloeien uit de werkgroepen en waarborgt de samenhang van alle afspraken binnen het Edu-V Afsprakenstelsel. Scholen en leveranciers toetsen in klankbordgroep en focusgroepen de conceptafspraken op bruikbaarheid en toepasbaarheid.
  3. Besluitvorming 
    Afspraken die zijn getoetst en eventueel bijgesteld, worden opgenomen in het Edu-V Afsprakenstelsel.

Partners

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met andere organisaties uit het onderwijs maken zij nieuwe afspraken over digitale gegevensuitwisseling.

Reeds ontwikkelde afspraken

Wij geloven in transparantie en stellen daarom alle iteraties van het afsprakenstelsel publiekelijk beschikbaar via deze website, op het platform Confluence. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte kan blijven van de nieuwste ontwikkelingen en kennis kan nemen van het afsprakenstelsel.