Wat is Edu-V

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

Ecosysteem voor digitale onderwijsmiddelen

Door afspraken te maken ontstaat er een ecosysteem waarbinnen scholen en leveranciers op een veilige en eenvoudige manier gegevens uitwisselen. Er worden afspraken gemaakt over onder andere juridische, technische, functionele en operationele aspecten van gegevensuitwisseling.

Waarom zijn afspraken belangrijk?

Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan het inloggen op verschillende systemen. Of beter inzicht krijgen in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en studenten. Of veiliger en privacyvriendelijker gebruik maken van digitale toepassingen. Dit zijn allemaal bouwstenen voor flexibel en toekomstgericht onderwijs.

Het is op dit moment nog niet precies aan te geven welke concrete nieuwe afspraken binnen Edu-V gemaakt gaan worden. Daar gaan de partners en betrokkenen samen keuzes in maken.

Verbeteren van het onderwijs

Edu-V sluit aan bij de ambities van de onderwijssector om het onderwijs in Nederland verder te verbeteren en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds (Edu-V is een uitvoering van het Groeifonds-voorstel Digitaal Onderwijs Goed Geregeld!).

Neem contact met ons op

Wil je meedenken, meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Historie en toekomst

Edu-V bouwt verder op de uitkomsten van Edu-K, een publiek-private samenwerking waarbinnen al eerder afspraken zijn gemaakt, zoals het privacyconvenant waarin scholen en leveranciers afspraken hebben gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Scholen en leveranciers gaan nu ook verdere afspraken maken die bijdragen aan eenvoudige, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling.

Daarnaast wordt er binnen Edu-V een stichting opgericht die gaat toezien op bestaande en nieuwe afspraken.

Wil je bijdragen aan het ontwikkelen van de afspraken?

Neem contact op