Partners

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met andere organisaties uit het onderwijs maken zij nieuwe afspraken over digitale gegevensuitwisseling.

In werkgroepen bediscussiëren en ontwikkelen zij de afspraken, die zij vervolgens in onze klankbordgroep en focusgroepen toetsen op bruikbaarheid en toepasbaarheid.

Initiatiefnemers