Q&A

Wat is Edu-V?

Edu-V is een programma waarbinnen scholen en leveranciers onderling afspraken maken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

Wat is het doel van Edu-V?

Scholen en leveranciers bundelen de krachten. Onder de naam Edu-V maken ze nieuwe en betere afspraken, zodat leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs gemakkelijker en veiliger gebruik maken van digitale toepassingen.

Met Edu-V zijn scholen nog beter in staat om flexibel en toekomstbestendig onderwijs aan te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

Wat is het belang van het programma Edu-V?

Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan het inloggen op verschillende systemen. Of beter inzicht krijgen in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en studenten. Of veiliger en privacyvriendelijker gebruik maken van digitale toepassingen. Dit zijn allemaal bouwstenen voor flexibel en toekomstgericht onderwijs.

Hoe gaat Edu-V de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?​

Binnen het Edu-V programma maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Edu-V maakt daarmee flexibiliteit en maatwerk mogelijk. In hoeverre dit aanbod ook gaat ontstaan is aan de markt (vraag en aanbod). 

Waar gaan de afspraken over?

Er worden afspraken gemaakt over onder andere juridische, technische, functionele en operationele aspecten van gegevensuitwisseling.

Hoe ziet de planning eruit?

Het Edu-V programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds. Deze kapitaalinjectie geeft ons de mogelijkheid om op te schalen en te versnellen, op basis van een planning voor de komende jaren. Zodra daar meer duidelijkheid over is, vind je daarover meer informatie op onze website.

 

Wanneer merk ik iets van het Edu-V Afsprakenstelsel?

Scholen en leveranciers krijgen vanaf het schooljaar 23/24 te maken met het afsprakenstelsel. Vanaf dat moment worden de dan gemaakte afspraken in diverse pilots getoetst aan de praktijk.

Wie zijn erbij betrokken?

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Deze deelnemers van het eerste uur vormen samen met nieuwe deelnemers een groeiende community die nieuwe afspraken gaat maken waarmee leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten eenvoudig en veilig gebruik kunnen maken van digitale toepassingen.

Hoe kan ik deelnemen aan het ontwikkelen van de afspraken?

Wil je meedenken, meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep.

Hoe verloopt de samenwerking met de andere projecten in het onderwijs van het Nationaal Groeifonds?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert op verzoek van het Nationaal Groeifonds de regie over de verschillende groeifondsprojecten in het onderwijs.

Kunnen de afspraken die gemaakt zijn in de afsprakensets rondom ECK iD als eerste binnen Edu-V opgenomen worden? ​

Edu-V bouwt nadrukkelijk voort op alles wat al gedaan is. Reeds bestaande afspraken (zoals o.a. het privacyconvenant, ECK iD) zullen meegenomen worden in de co-creatie.

Wat is de relatie met Edu-K?

Edu-V bouwt verder op de uitkomsten van Edu-K, een publiek-private samenwerking waarbinnen al eerder afspraken zijn gemaakt, zoals het privacyconvenant waarin scholen en leveranciers afspraken hebben gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Neem contact met ons op

Wil je meedenken, meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.