Feedback gezocht van klankbordgroep over toetreding en privacy

Op 2 november a.s. van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online klankbordgroepsessie met het thema ‘Toetreding en Privacy’. Het doel van deze sessie is om input van scholen en leveranciers te verzamelen.

Gedurende de bijeenkomst delen en toetsen wij de inzichten en ideeën die voortvloeien uit de werkzaamheden van de werkgroep ‘Beheersing’. Het doel van deze werkgroep is om uniforme afspraken te maken, onder andere over deelname aan het Edu-V Afsprakenstelsel en de waarborging van privacy. Deze afspraken zullen van toepassing zijn op alle scholen en leveranciers, waardoor de noodzaak tot het individueel onderhandelen over afspraken wegvalt. De Edu-V afspraken leiden tot een fikse tijdsbesparing voor alle betrokkenen.

In deze klankbordsessie zullen we de volgende aspecten van de afspraken met elkaar bespreken:

  • De vereisten waaraan een leverancier moet voldoen om deelnemer te kunnen worden van het Edu-V Afsprakenstelsel.
  • De methodologie die een leverancier hanteert om aan te tonen dat hij voldoet aan de Edu-V afspraken.
  • De vertaling van het huidige privacyconvenant naar de Edu-V afspraken en het gebruik daarvan binnen EDU-V.

Heb je kennis van en ervaring met het maken van bilaterale afspraken tussen scholen en leveranciers, waarbij inkoopafspraken en bijvoorbeeld de borging van privacy een essentieel aspect is, meld je dan aan voor deze sessie.

Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.