Aanmeldformulier deelnemer Edu-V

  1. {{step.title}}

Introductie

Dit is het aanmeldformulier voor leveranciers van digitale onderwijs- en leermiddelen, die geïnteresseerd zijn in deelname aan het Edu-V Afsprakenstelsel. Volg dit stappenplan om het aanmeldproces te starten.

Wat zijn de stappen van dit aanmeldproces?

  1. Vul het aanvraagformulier in en kies het beoogde instapmoment.
  2. We nemen binnen 7 werkdagen contact met je op voor het plannen van een intakegesprek.
  3. Tijdens het intakegesprek, bespreken we het gehele toetredingsproces, inclusief beoogde Tegemoetkomingsregeling.
  4. Na dit gesprek beslis je of jouw organisatie daadwerkelijk wil deelnemen aan het Edu-V Afsprakenstelsel. Indien je besluit deel te nemen, bevestig je dit door het ondertekenen van een intentieverklaring.
  5. Door de intentieverklaring te ondertekenen, word je als kandidaat-deelnemer vermeld op onze website en start het toetredingsproces.
  6. Tijdens het toetredingsproces beoordelen we de aangeboden gegevensdienst en controleren we of deze voldoen aan de geldende Edu-V afspraken die nodig zijn voor het verkrijgen van een Edu-V keurmerk.
  7. Na succesvolle afronding van het toetredingsproces ben je deelnemer geworden en communiceren we dit op onze website.

Start aanmelding Edu-V (selecteren van de volgende opties is verplicht)

 

Voordat we je aanvraag registreren willen we graag weten binnen welke onderwijssector je organisatie actief is en welke producten je aanbiedt aan scholen. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Binnen welke sector ben je als leverancier actief? Meerdere antwoorden mogelijk:

Welk type product bied je aan als leverancier? Meerdere antwoorden mogelijk:

Edu-V organiseert twee instapmomenten per jaar. Dit noemen we releasemomenten. We willen graag weten wanneer jouw organisatie kan en wil instappen. De keuze binnen dit formulier verplicht je tot niets. Na het intakegesprek dat Edu-V met je organisatie voert, volgt het officiële besluit. Je organisatie heeft de mogelijkheid om aan meerdere releasemomenten mee te doen. Als organisatie kun je er dus voor kiezen om het bouwen en kwalificeren van gegevensdiensten te verspreiden over meerdere releasemomenten. Voor de eerste releases van het Afsprakenstelsel zal een Tegemoetkomingsregeling beschikbaar komen. Deze regeling wordt op dit moment nog ontwikkeld. In het intakegesprek zal de opzet van de beoogde regeling en het besluitvormingsproces nader worden toegelicht.

Selecteer de gegevensdiensten
Meer detailinformatie over de gegevensdiensten vind je hier

{{alert.title}}

{{alert.message}}