Feedback gezocht van scholen over combineren en arrangeren van leermateriaal

Op 31 oktober a.s. van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online focusgroepsessie over ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’. Tijdens deze focusgroepsessie willen we graag de inzichten en ideeën die voortkomen uit de (nieuwe) werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’ delen met en toetsen bij een selectie van de klankbordgroep. We vragen om hun feedback hierop.

Het doel van deze sessie is om input vanuit scholen te verzamelen. We hechten veel belang aan hun perspectief en mening. We willen graag weten hoe scholen denken over de inzichten van de werkgroep.

  • Sluiten probleemstelling en analyses adequaat aan bij de behoeften en wensen van scholen?
  • Welke uitdagingen denken we te kunnen aanpakken met behulp van de Edu-V afspraken?
  • In hoeverre sluit de beschrijving van hoe de afspraken in de praktijk werken aan bij de realiteit?

Ben je directeur, rector, leermiddelencoördinator, leerkracht, docent of anderszins betrokken bij het combineren en arrangeren van leermaterialen in het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs? En heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.