• Nieuws

3 nieuwe werkgroepen lanceren voor flexibel en toekomstbestendig onderwijs

Onlangs zijn drie nieuwe werkgroepen van start gegaan, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel scholen als leveranciers. Hun missie: het ontwikkelen van afspraken om flexibel en toekomstbestendig onderwijs mogelijk te maken.

Eerder dit jaar zijn er al vijf werkgroepen opgestart, gericht op onderwerpen als architectuurkader, verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen, uitwisseling summatieve toetsresultaten, doorgifte identiteiten,en beheersing. Deze werkgroepen hebben al flink vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen en testen van afspraken die een positieve impact zullen hebben op leerkrachten, docenten, studenten en leerlingen.

Nu voegen zich drie nieuwe werkgroepen bij dit initiatief, allemaal met één gemeenschappelijk doel: het onderwijs flexibeler en voorbereid maken op de toekomst. Hier zijn de nieuwkomers:

  1. Evalueren leervoortgang en -resultaten

Deze werkgroep zal overeenstemming bereiken over definities van voortgangsgegevens, situatieswaarin deze gegevens uitgewisseld moeten worden, en de waarde daarvan voor het onderwijs. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het gebruik van standaarden voor de uitwisseling van voortgangsgegevens en leerresultaten tussen leveranciers van leermateriaal en dashboards.

  1. Combineren en arrangeren van leermateriaal

In deze werkgroep worden afspraken gemaakt over kenmerken waarmee leermiddelen kunnen worden beschreven, zodat leerkrachten en docenten makkelijker verschillende leermiddelen en -materialen kunnen selecteren en combineren, om zo op maat gemaakte leerervaringen voor leerlingen en studenten te creëren.

  1. Plannen en afnemen toetsen en examens

Deze werkgroep richt zich op het ontwerpen van afspraken over het gebruik van standaarden voor de gegevensuitwisseling die nodig zijn bij het plannen en afnemen van toetsen en examens. Het doel is om scholen in staat te stellen veilig en flexibel digitale toetsen en examens te organiseren.

Marcel Dol, één van de voorzitters van de werkgroepen van Edu-V, benadrukt het belang van deze nieuwe werkgroepen: “We streven ernaar om de toekomst van onderwijs vorm te geven door voortdurende samenwerking en innovatie. Deze werkgroepen zullen een cruciale rol spelen in het bereiken van onze doelen.”

Met de introductie van deze drie nieuwe werkgroepen blijft Edu-V zich inzetten voor vooruitgang in het onderwijs en de samenwerking tussen publieke en private partners om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te verbeteren.

Meer informatie over de voortgang en resultaten van deze werkgroepen volgt binnenkort. Wil je ook meedenken en meepraten, meld je dan aan voor onze klankbordgroep.