Werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’

Beter inzicht in het aanbod van digitale leermiddelen en deze eenvoudig en flexibel in gebruik nemen. Dat zijn de belangrijkste doelen van de werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’ van Edu-V. 

Wat wil de werkgroep met de afspraken bereiken?  

  • Leveranciers en scholen maken onderling nieuwe afspraken over het verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen, zodat scholen beter inzicht krijgen in het aanbod en beter het gebruik van leermiddelen kunnen evalueren of flexibiliteit kunnen aanbrengen in de manier waarop leermiddelen worden afgenomen. 
  • Leveranciers en scholen stimuleren om de afspraken te implementeren. Zodat straks scholen veel minder tijd kwijt zijn aan het verkrijgen van de juiste gegevens over hun bestellingen, en leermiddelen sneller in gebruik kunnen nemen. En minder tijd kwijt zijn aan administratie. 

Wat is jouw rol als werkgroeplid?  

Je maakt specifieke afspraken over het verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen, zoals berichtdefinities, koppelvlakspecificaties, gebruik standaarden en implementatie. Je denkt en praat mee, geeft feedback op concept afspraken, legt deze voor ter toetsing aan de klankbordgroep, past deze eventueel aan, en legt de afspraken voor ter besluitvorming. 

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan deze werkgroep kan niet meer. 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Dol, adviseur werkgroepen.