Architectenraad Edu-V: beheerders architectuur en bewakers kwaliteit

De architectenraad speelt een essentiële rol in de ontwikkeling en het beheer van de architectuur van het Edu-V Afsprakenstelsel. Deze raad is verantwoordelijk voor het uitwerken van (voornamelijk technische) afspraken die van toepassing zijn op alle praktijksituaties waarbij de Edu-V afspraken gaan helpen.

Bewaken van samenhang en kwaliteit

Daarnaast heeft de architectenraad een belangrijke taak bij het bewaken van de samenhang en kwaliteit van de afspraken die door andere werkgroepen worden ontwikkeld. Dit wordt bereikt door:

  • Ontwikkelen en beheren van het architectuurkader. Het architectuurkader vertelt ons welke rollen verantwoordelijk zijn voor het verzenden en ontvangen van gegevens, en aan welke technische en veiligheidseisen iedere uitwisseling moet voldoen.
  • Toetsing van alle afspraken van de werkgroepen aan de ontwerpprincipes van de architectuur.
  • Het verstrekken van advies over technische vraagstukken.
  • Zorgen voor afstemming met andere initiatieven, waaronder andere programma’s van het Nationaal Groeifonds.

Door middel van deze activiteiten draagt de architectenraad bij aan de consistentie en de robuustheid van het Edu-V Afsprakenstelsel. Het waarborgen van de technische kwaliteit en het versterken van de samenwerking met verwante initiatieven zijn cruciale aspecten van de raad.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Koen Voermans, Product Owner Edu-V.