Werkgroep 'beheersing'

Een transparant afsprakenstelsel waarbij het voor scholen en leveranciers helder en duidelijk is hoe je toetreedt, waar je je aan moet houden, hoe je dat doet, wat deelname kost, en hoe je voorstellen doet om de afspraken uit het stelsel verder te verbeteren. Dat zijn de belangrijkste doelen voor de nieuwe werkgroep ‘Beheersing’ van Edu-V. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar werkgroepleden. Is dit iets voor jou? Meld je dan voor 21 april a.s. aan!

Wat wil de werkgroep met de afspraken bereiken?

  • Leveranciers en scholen maken onderling afspraken over de werking van het Edu-V Afsprakenstelsel, bijv. over toetreding, certificering, naleving en toezicht. Maar ook over de doorontwikkeling van het bestaande Privacyconvenant, en financieringsmodellen voor deelname en beheer van de afspraken. 

Wat is jouw rol als werkgroeplid?  

Je maakt specifieke afspraken over beheersing. Je denkt en praat mee, geeft feedback op concept afspraken, legt deze voor ter toetsing aan de klankbordgroep, past deze eventueel aan, en legt de afspraken voor ter besluitvorming. 

Jeuken je handen om deze uitdaging beet te pakken? 

Heb je ervaring met en kennis van soortgelijke afspraken in de onderwijssector? En ben je binnenkort voor een periode van 9 tot 12 maanden een aantal uur per maand beschikbaar om samen met andere leden te werken aan de totstandkoming van de afspraken? Meld je dan voor 21 april a.s. aan!

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan deze werkgroep kan niet meer.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Dol, adviseur werkgroepen.