Werkgroep 'beheersing'

Een transparant afsprakenstelsel waarbij het voor scholen en leveranciers helder en duidelijk is hoe je toetreedt, waar je je aan moet houden, hoe je dat doet, wat deelname kost, en hoe je voorstellen doet om de afspraken uit het stelsel verder te verbeteren. Dat zijn de belangrijkste doelen voor de werkgroep ‘Beheersing’ van Edu-V. 

Wat wil de werkgroep met de afspraken bereiken?

  • Leveranciers en scholen maken onderling afspraken over de werking van het Edu-V Afsprakenstelsel, bijv. over toetreding, certificering, naleving en toezicht. Maar ook over de doorontwikkeling van het bestaande Privacyconvenant, en financieringsmodellen voor deelname en beheer van de afspraken. 

Wat is jouw rol als werkgroeplid?  

Je maakt specifieke afspraken over beheersing. Je denkt en praat mee, geeft feedback op concept afspraken, legt deze voor ter toetsing aan de klankbordgroep, past deze eventueel aan, en legt de afspraken voor ter besluitvorming. 

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan deze werkgroep kan niet meer.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Dol, adviseur werkgroepen.