Werkgroep 'doorgifte identiteiten'

Makkelijker identiteiten en gegevens van leerkrachten, docenten, scholieren en studenten op een veilige manier uitwisselen. Eenvoudiger koppelingen maken tussen systemen. Dat zijn de belangrijkste doelen voor de nieuwe werkgroep ‘Doorgifte identiteiten’ van Edu-V. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar werkgroepleden. Is dit iets voor jou? Meld je dan voor 21 april a.s. aan!

Wat wil de werkgroep met de afspraken bereiken?

  • Leveranciers en scholen maken onderling nieuwe afspraken over identificatie, authenticatie en autorisatie (IAA), het gebruik van identiteiten, Single Sign-On, instemming (consent) en het gebruik van (autorisatie)registers. 
  • Leveranciers en scholen stimuleren om de afspraken te implementeren. Zodat straks scholen veel minder tijd kwijt zijn aan het verkrijgen van de juiste gegevens van scholieren en studenten. En leveranciers minder tijd kwijt zijn aan het maken van koppelingen tussen systemen. 

Wat is jouw rol als werkgroeplid?

Je maakt specifieke afspraken over hoe de doorgifte van identiteiten tot stand komt. Je denkt en praat mee, geeft feedback op concept afspraken, legt deze voor ter toetsing aan de klankbordgroep, past deze eventueel aan, en legt de afspraken voor ter besluitvorming. 

Jeuken je handen om deze uitdaging beet te pakken? 

Heb je functionele of technische ervaring met en kennis van bestaande afspraken op het gebied van identificatie, authenticatie en autorisatie (IAA) in de onderwijssector? En ben je binnenkort voor een periode van 9 tot 12 maanden een aantal uur per maand beschikbaar om samen met andere leden te werken aan de totstandkoming van de afspraken? Meld je dan voor 21 april a.s. hieronder aan. 

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan deze werkgroep kan niet meer.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Dol, adviseur werkgroepen.