Werkgroep 'doorgifte identiteiten'

Makkelijker identiteiten en gegevens van leerkrachten, docenten, scholieren en studenten op een veilige manier uitwisselen. Eenvoudiger koppelingen maken tussen systemen. Dat zijn de belangrijkste doelen voor de werkgroep ‘Doorgifte identiteiten’ van Edu-V. 

Wat wil de werkgroep met de afspraken bereiken?

  • Leveranciers en scholen maken onderling nieuwe afspraken over identificatie, authenticatie en autorisatie (IAA), het gebruik van identiteiten, Single Sign-On, instemming (consent) en het gebruik van (autorisatie)registers. 
  • Leveranciers en scholen stimuleren om de afspraken te implementeren. Zodat straks scholen veel minder tijd kwijt zijn aan het verkrijgen van de juiste gegevens van scholieren en studenten. En leveranciers minder tijd kwijt zijn aan het maken van koppelingen tussen systemen. 

Wat is jouw rol als werkgroeplid?

Je maakt specifieke afspraken over hoe de doorgifte van identiteiten tot stand komt. Je denkt en praat mee, geeft feedback op concept afspraken, legt deze voor ter toetsing aan de klankbordgroep, past deze eventueel aan, en legt de afspraken voor ter besluitvorming. 

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan deze werkgroep kan niet meer.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Dol, adviseur werkgroepen.