Focusgroep verslag

Betreft
Focusgroepsessie Evalueren leervoortgang en -resultaten
Datum 7 december 2023
Voorzitter werkgroep
Marcel Dol
Aanwezig namens scholen
10
Doelen
Sluiten werkgroep inspanningen aan bij ideeën en wensen van onderwijsprofessionals?
Vraagstelling 
Sluit de doelstelling aan bij de praktijksituatie op scholen?
 
Sluit de probleemstelling aan bij de praktijksituatie op scholen?
 
Is de afbakening van de scope van de werkgroep passend bij de werkelijke situatie op scholen?

Documenten

Inzichten | doelstelling

Getoonde definities zijn goede punten voor de doelstelling. Er zijn veel aanvullende en verduidelijkende punten gegeven.
Behoefte om breder te kijken dan alleen de resultaten t.b.v. motivatie, leerstijl etc. Denk hierbij o.a. aan het bijhouden van aan- en afwezigheid. Doel moet zijn om in beeld te krijgen hoe het nu echt gaat met de onderwijsdeelnemer.
Goed doorgesproken is wat wel/niet onderdeel is van het afsprakenstelsel.

Inzichten l probleemstelling

Probleemstelling wordt zeker herkend.
Gegeven voorbeeld is het momenteel ontbreken van een centrale plek waarop vakoverstijgend inzicht kan worden verkregen over de leervoortgang van de onderwijsdeelnemer.
Aanvullend wordt genoemd dat eigenaarschap van de data over een onderwijsdeelnemer bij de onderwijsinstelling hoort te liggen. Data gaat nu verloren bij wisseling van leermiddelenaanbieder.

Inzichten l scope

De praktijksituaties worden herkend en aangevuld.
Als kanttekening wordt gegeven dat ouders niet altijd het juiste oordeel verbinden aan gegevens over hun kind. Het wel/niet beschikbaar maken van deze gegevens is uiteindelijk aan de leverancier/school. Edu-V zorgt alleen dat het onderdeel wordt van het afsprakenstelsel.
AI wordt benoemd als een belangrijke ontwikkeling.
Via de Review formulieren kunnen de aanwezigen over de doelstelling, probleemstelling en scope nog feedback geven.