Focusgroepen

We evalueren de inzichten en ideeën die voortkomen uit de werkgroepen door ze te toetsen bij scholen middels zogenaamde focusgroepen. Het hoofddoel van deze focusgroepen is het verzamelen van input van scholen. We hechten grote waarde aan hun perspectieven en meningen. Het is voor ons van belang om te begrijpen hoe scholen denken over de inzichten van de werkgroepen. Voldoen deze inzichten voldoende aan de ideeën en wensen van scholen? Zijn de uitgangspunten juist? Welke problemen denken we te kunnen oplossen met de Edu-V afspraken?

Interesse om deel te nemen aan een focusgroep activiteit? Houd dan onze event kalender in de gaten.

Focusgroep activiteiten

Focusgroep activiteiten Datum Verslag
Flexibilisering in het onderwijs april 2024 Bekijk het verslag
Evalueren leervoortgang en -resultaten 7-12-2023 Bekijk het verslag
Combineren en arrangeren van leermateriaal 31-10-2023 Bekijk het verslag
Uitwisseling van summatieve toetsresultaten 10-10-2023 Bekijk het verslag
Verwerven en in gebruik nemen 26-09-2023 Bekijk het verslag