Feedback gezocht van scholen en leveranciers over de marktverkenning 'Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen'

Op 16 mei a.s. van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online klankbordgroep bijeenkomst vanuit de werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’.

Deze werkgroep wil het makkelijker en flexibeler maken voor scholen om digitale leermiddelen te krijgen en te gebruiken, door de manier waarop gegevens worden gedeeld met verschillende leveranciers te standaardiseren.

We hebben de afgelopen twee maanden de belangrijkste afspraken met scholen besproken. Nu willen we de resultaten van deze gesprekken voorleggen aan scholen en leveranciers om hun feedback te krijgen. We gaan het hebben over de volgende onderwerpen:

  • Leermiddelencatalogus: We bespreken welke productgegevens scholen verwachten terug te zien in de overkoepelende leermiddelencatalogus.
  • Leveringsvarianten: In het Edu-V Afsprakenstelsel is het mogelijk bestellingen van digitale leermiddelen op verschillende manieren te activeren (bijv. op ECK iD of op kenmerken van leerlingen als stam- of lesgroep, vak, leerjaar en/of niveau). We bespreken welke leveringsvarianten scholen willen gebruiken bij hun bestellingen.
  • Dashboard: Een onderdeel van het Edu-V Afsprakenstelsel is de optie om een overkoepelend dashboard aan te bieden met een overzicht van geplaatste bestellingen en gebruik van leermiddelen (bijv. activatiegraad en gebruiksfrequentie). We bespreken welke gegevens scholen willen zien in zo’n dashboard.

Ben je als leverancier, of als ICT coördinator of leermiddelen coördinator, of anderszins betrokken bij verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen in het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs? En heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.