Feedback gezocht van scholen en leveranciers over toetsen en examineren

Op 23 mei a.s. van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online klankbordgroep bijeenkomst vanuit de werkgroep ‘Toetsen en examineren’.

Deze werkgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen van afspraken voor het uitwisselen van toetsresultaten tussen toetssystemen en administratiesystemen. Recent hebben we een marktonderzoek uitgevoerd, waarbij we ons vooral hebben gericht op het in kaart brengen van de administratieve lasten, werkdruk en foutgevoeligheid. Ons doel is om deze problemen te verminderen door standaardisatie en de implementatie van nieuwe afspraken en specificaties.

Tijdens deze klankbordgroepbijeenkomst willen we de voorlopige resultaten van onze marktverkenning toetsen bij scholen en leveranciers. Om effectief bij te dragen is kennis van het toetslandschap en toetsprocessen in het primair, voortgezet en/of speciaal onderwijs essentieel.

We zouden graag antwoorden krijgen op de volgende vragen:

  • Herken je je in de schets van het huidige toets- en examenlandschap in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs?
  • Herken je je in de bevindingen per stap van het toets proces: planning, afname, resultaatbepaling en nabespreking?
  • Herken je je in de trends en ontwikkelingen van het toekomstige toets- en examenlandschap?

Ben je leverancier, ICT-coördinator, leerkracht, docent of anderszins betrokken bij het toetsen en examineren in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs? En heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.