Feedback gezocht van scholen over flexibilisering in het onderwijs

Op 16 april a.s. van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online focusgroepsessie over ‘Flexibilisering in het onderwijs’. Voor het Edu-V Afsprakenstelsel streven we naar een inzet van leer- en onderwijsmiddelen op een manier die aansluit bij de flexibilisering van de organisatie en de logistiek van het onderwijs in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs

In de sessie staat het beantwoorden van de volgende vragen centraal: 

  • Hoe flexibiliseren scholen het aanbod van het onderwijs?
  • Hoe flexibiliseren scholen de lesroosters?
  • Hoe flexibiliseren scholen de organisatie in stam- en lesgroepen?
  • Hoe flexibiliseren scholen de begeleiding door docenten?
  • Hoe geven scholen invulling aan persoonlijk onderwijs?

Ben je werkzaam als manager, teamleider, roosteraar of ICT-coördinator in het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs en heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.