Feedback gezocht van scholen en leveranciers over de specificaties 'Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen' en 'Toetsen en examineren'

De werkgroepen ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’ en ‘Toetsen en examineren’ hebben de laatste maanden intensief gewerkt aan belangrijke afspraken over digitale gegevensuitwisseling. Deze afspraken gaan we als eerste implementeren bij leveranciers in het najaar van 2024 en het voorjaar van 2025. Jouw feedback is cruciaal om te zorgen dat deze afspraken aansluiten op de behoeften en wensen van scholen en leveranciers!

De afspraken omvatten een gedetailleerde uitwerking van de praktijksituatie, de specificatie van het proces, en de technische realisatie ervan. Wij nodigen je van harte uit om de afspraken te reviewen. Op basis van jouw commentaar scherpen we de specificaties verder aan. Het reviewen is mogelijk tot 14 mei a.s.

Op 21 mei a.s. organiseren wij een online klankbordgroep bijeenkomst om toelichting te geven op de verwerking van de feedback die wij van de klankbordgroep hebben ontvangen. Deelname hieraan is mogelijk als we jouw feedback voor 14 mei a.s. hebben ontvangen.

Ben je als school of leverancier betrokken bij het verwerken en in gebruik nemen van digitale leermiddelen of toetsen en examineren en heb je interesse om de specificaties te reviewen, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.