Feedback gezocht over de exitprocedure

Stel: een leverancier heeft het keurmerk van Edu-V, maar de deelname wordt vrijwillig of gedwongen beëindigd. Hoe verloopt dan het verdere proces?

Vanuit de werkgroep ‘Beheersing’ toetsen we graag de conceptafspraken over de exitprocedure van Edu-V bij jou. Het beëindigen van deelname door een leverancier kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer de leverancier zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt of niet (meer) voldoet aan de afgesproken veiligheids- of privacyrichtlijnen. Dat kan invloed hebben op de gegevensuitwisseling met andere deelnemers. En daardoor impact hebben op scholen.

Op 27 juni van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online klankbordgroep bijeenkomst vanuit de werkgroep ‘Beheersing’.

Vragen die we deze bijeenkomst graag beantwoord zien, zijn onder andere:

  • Is de exitprocedure volledig of zijn er nog aanpassingen nodig?
  • Maken scholen momenteel afspraken met hun leveranciers over het scenario waarin de samenwerking eindigt, en zo ja: wat zijn de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de voorgestelde exitprocedure?

De conceptafspraken over de exitprocedure kun je ter voorbereiding hier bekijken. Deze conceptafspraken kunnen de komende weken nog wijzigen.

Heb je kennis van en ervaring met het maken van afspraken over gegevensuitwisseling tussen scholen en leveranciers en wil je meedenken over de (concept)afspraken rondom de exitprocedure, meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Meld je aan

📅 Datum: 27 mei 2024

🕒 Tijdstip: 9.00 – 10.00 uur

📍 Locatie: Online via MS Teams

Aanmelden kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een voorbeeld van een vrijwillige beëindiging van de afspraken?

Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer de leverancier zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt, zich wil richten op andere markten, of de samenwerking met Edu-V niet langer rendabel vindt. In zo’n geval moet er een exitprocedure worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de koppelingen en de gegevens die uitgewisseld werden via de diensten van de leverancier, veilig en correct worden overgedragen of afgesloten.

Wat is een voorbeeld van een gedwongen beëindiging van de afspraken?

Een ander scenario kan zijn dat Edu-V besluit om het keurmerk van een leverancier in te trekken vanwege niet-naleving van de afspraken, zoals het niet voldoen aan veiligheids- of privacyrichtlijnen. Dit kan ook gebeuren als de leverancier failliet gaat of andere wettelijke problemen ondervindt. In zo’n geval is het cruciaal om een exitprocedure te hebben om te zorgen dat alle gegevensuitwisseling met deze leverancier onmiddellijk en op een veilige manier wordt gestopt en nazorg is afgesproken.