• Nieuws

Werkgroepleden gezocht: uitwisseling summatieve toetsresultaten

Beter inzicht in summatieve toetsresultaten van leerlingen en studenten en minder administratiedruk. Dat zijn de belangrijkste doelen van de nieuwe werkgroep ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ van Edu-V. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar werkgroepleden. Is dit iets voor jou? Meld je dan snel aan! We starten per 1 maart.

Wat doet Edu-V?
Binnen het programma Edu-V maken scholen (primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs) en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen. In werkgroepen werken scholen en leveranciers gezamenlijk aan een afsprakenstelsel.   

Vorig jaar legden de initiatiefnemers van Edu-V (sector- en brancheorganisaties in het po, vo en mbo) de basis voor het afsprakenstelsel en stelden 4 prioriteiten vast. Dit zijn de concrete uitdagingen waar scholen in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd en waarbij uniforme afspraken gaan helpen:  

  1. Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten   
  2. Meer eenduidigheid in kenmerken van digitale leermiddelen 
  3. Beter inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens  
  4. Eenvoudiger verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen  

De werkgroep summatieve toetsresultaten zal zich gaan bezighouden met prioriteit 3. 

Welke uitdaging ligt er? 

Omdat toetsresultaten van leerlingen en studenten nu niet altijd worden uitgewisseld tussen de verschillende onderwijssystemen, zijn leerkrachten en docenten onnodig veel tijd kwijt aan het overtypen van cijfers. Bovendien is het handmatig overtypen van gegevens foutgevoelig.  

Op dit moment bestaat de mogelijkheid van automatische uitwisseling van toetsresultaten tussen de verschillende systemen al. Echter, de afspraken over het gebruik van standaard koppelingen worden door leveranciers niet of onvoldoende toegepast. En in sommige gevallen ontbreken de afspraken tussen leveranciers helemaal.  

Wat wil de werkgroep met de afspraken bereiken?  

  • Nieuwe afspraken maken over het gebruik van standaarden voor de gegevensuitwisseling van toetsresultaten tussen leveranciers van toetssystemen en cijferadministraties.  
  • Leveranciers stimuleren om de afspraken te implementeren. Zodat straks scholen veel minder tijd kwijt zijn aan administratie. 

Wat is jouw rol als werkgroeplid? 

Je maakt specifieke afspraken over hoe de koppelingen voor de resultatenuitwisseling tot stand komen, zoals berichtdefinities, koppelvlakspecificaties, gebruik standaarden en implementatie.  

Voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs zijn er al standaarden voor het uitwisselen van resultaten. Deze vormen input voor het ontwikkelen van afspraken die zoveel mogelijk sectoroverstijgend zijn. 

Jeuken je handen om deze uitdaging beet te pakken?
Heb je ervaring met en kennis van huidige standaarden voor uitwisseling van summatieve toetsresultaten? En ben je vanaf 1 maart 2023 voor een periode van 6 tot 9 maanden een aantal uur per maand beschikbaar om samen met andere leden te werken aan de totstandkoming van de afspraken? Meld je dan aan.  

 

Nog meer werkgroepen
De werkgroep ‘uitwisseling summatief toetsen’ start als eerste met het maken van nieuwe afspraken ten behoeve van het Edu-V Afsprakenstelsel. De komende periode starten ook andere werkgroepen die zich gaan bezighouden met het maken van afspraken ten behoeve van het Edu-V Afsprakenstelsel. Ook daar zullen we werkgroepleden voor nodig hebben. Mocht deze werkgroep niet helemaal passend zijn, maar wil je wel bijdragen aan de totstandkoming van het afsprakenstelsel? Blijf ons nieuws dan ook volgen!