• Nieuws

Wat gaan we als eerste doen?

Het lijkt misschien rustig, maar op de achtergrond werken de initiatiefnemers van Edu-V – sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs – hard aan het ontwikkelen van afspraken. De basis is gelegd. De prioriteiten zijn gesteld.  

Dit zijn de concrete uitdagingen waar scholen in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd en waarbij uniforme afspraken gaan helpen. Hier gaat Edu-V als eerste mee aan de slag.  

1. Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten  

De privacy van scholieren is al behoorlijk goed beschermd. We hebben immers al jaren een privacyconvenant. De afspraken van het privacyconvenant gaan straks ook deel uitmaken van het Edu-V Afsprakenstelsel.   

Maar leveranciers en scholen ervaren ook drempels om gegevens en identiteiten op een veilige manier uit te wisselen. Hierdoor blijft het gebruik van het ECK-iD achter en worden onnodig veel persoonsgegevens uitgewisseld. Zowel leveranciers als scholen ervaren de implementatie van koppelingen tussen systemen als complex.  

Edu-V maakt afspraken over koppelingen voor doorgifte van het ECK-iD en de standaardattributen. Hierdoor wordt de veiligheid van uitwisselingen verder verbeterd.  

“Bij onze school is de privacy van de persoonsgegevens van mijn kinderen goed geregeld.”​  – Ouder​ 

“Leerlingen en leerkrachten die gebruik maken van onze leermiddelen en –omgevingen kunnen erop vertrouwen dat hun persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor datgene waar ze zelf toestemming voor hebben gegeven.”​​  – Leverancier 

2. Meer eenduidigheid in kenmerken van digitale leermiddelen   

Leermiddelen laten zich onderling moeilijk vergelijken. Scholen kunnen leermiddelen daardoor lastig met elkaar combineren, voor het creëren van persoonlijke leerlijnen. 

Edu-V maakt afspraken over kenmerken of beschrijvingen van leermiddelen, die onderlinge vergelijkingen makkelijker maken. 

“Ik kan mijn biologieles nu veel makkelijker samenstellen doordat ik een goed overzicht over de beschikbare leermiddelen heb. Doordat leermiddelen dezelfde kenmerken hebben, kan ik selecteren wat ik wil.”  – Docent  

“Ik ben blij dat er nu eenduidigheid komt in de kenmerken die we aan leermiddelen meegeven. Dit maakt de afstemming met andere leveranciers en met scholen een stuk eenvoudiger.” – Leverancier 

3. Beter inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens 

Omdat toetsresultaten van leerlingen en studenten nu niet altijd worden uitgewisseld tussen de verschillende onderwijssystemen, zijn leerkrachten en docenten onnodig veel tijd kwijt aan het overtypen van cijfers.  

Edu-V maakt afspraken over het geautomatiseerd uitwisselen van digitale toetsresultaten en voortgangsgegevens. Leerkrachten en docenten krijgen daardoor beter inzicht in het leerproces van hun leerlingen en studenten.

“Fijn dat de toetscijfers automatisch worden doorgestuurd naar onze rapportenmodule. Dat scheelt veel over typewerk.”​  Docent​ 

 4. Eenvoudiger verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen 

Het aanschaffen en in gebruik nemen van digitale leermiddelen is vaak complex. Administratieve processen bij de verschillende leveranciers zijn ooit gemaakt voor het leveren van boeken, maar worden inmiddels ook gebruikt voor digitale leermiddelen. Dit leidt geregeld tot problemen bij de levering. Inzicht in de status van leveringen en ingebruikname van een digitaal leermiddel wordt er ook door gehinderd. Tot slot kunnen de huidige administratieve processen belemmeringen opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. 

Edu-V maakt afspraken met leveranciers en scholen die moeten leiden tot een vereenvoudiging van de logistieke en administratieve keten. 

“Het verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen is nu een stuk eenvoudiger. Hierdoor bespaar ik als ICT-coördinator veel tijd, met name bij de start van het schooljaar.”​  – ICT-coördinator​  

Voor deze vier uitdagingen richt Edu-V werkgroepen in. Vertegenwoordigers van sector- en brancheorganisaties bepalen op dit moment de scope en prioriteiten binnen deze vier onderwerpen. De werkgroepen starten begin 2023. Het maken, uitproberen en verder verbeteren van de afspraken zal de komende jaren in beslag nemen.  

Bovengenoemde uitdagingen zijn voorgelegd en besproken met de Edu-V klankbordgroep. Dat gaat ook gelden bij de afspraken die de werkgroepen maken. Wil je meedenken, meepraten? Meld je dan aan voor onze klankbordgroep.