• Nieuws

Werkgroepleden gezocht: werk mee aan flexibel, toekomstgericht onderwijs

Beter inzicht in toetsresultaten, in het aanbod van digitale leermiddelen. Makkelijker identiteiten en gegevens uitwisselen. Minder administratiedruk. Eenvoudig koppelingen maken tussen systemen. Makkelijk en flexibel digitale leermiddelen in gebruik nemen. Dit zijn de doelen waarmee we in de werkgroepen als eerste aan de slag gaan. Wil je hier aan bijdragen? Meld je dan snel aan voor onze werkgroepen!

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen.

Vorig jaar legden de initiatiefnemers van Edu-V (sector- en brancheorganisaties in het primair, voorgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs) de basis voor het afsprakenstelsel en stelden 4 prioriteiten vast. Dit zijn de concrete uitdagingen waar scholen in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd en waarbij uniforme afspraken gaan helpen:

  1. Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten
  2. Meer eenduidigheid in kenmerken van digitale leermiddelen
  3. Beter inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens
  4. Eenvoudiger verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen

In werkgroepen maken scholen en leveranciers de afspraken die van belang zijn bij het delen en uitwisselen van digitale gegevens. Die afspraken zijn belangrijk om het onderwijs flexibel en toekomstgericht te maken.

Aanmelden

Heb je interesse? Meld je dan snel aan voor onze werkgroepen.