• Nieuws

Mijlpaal: goedkeuring eerste set afspraken voor de Edu-V keurmerken

Edu-V heeft een belangrijke stap gezet tijdens het recente bestuurlijk overleg. De eerste versie van het afsprakenstelsel is namelijk goedgekeurd. Dit vormt de basis voor de keurmerken die leveranciers van digitale onderwijs- en leermiddelen zullen gebruiken om aan te tonen dat ze voldoen aan de afspraken voor digitale gegevensuitwisseling.

Impact op scholen en onderwijs
Dankzij de keurmerken worden scholen niet alleen ontzorgd, maar kunnen zij ook beter inspelen op de individuele behoeften van hun leerlingen en studenten, en de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren.

Meer dan 50 leveranciers melden zich aan
Meer dan 50 leveranciers hebben zich al aangemeld om deze eerste afspraken te implementeren. Dit toont aan dat er een breed draagvlak is binnen de sector om samen te werken aan toekomstbestendig digitaal onderwijs. 

Dank aan alle betrokkenen
Deze mijlpaal is bereikt dankzij de inzet van vele betrokkenen. We willen speciaal de werkgroepleden, klankbordgroepleden en focusgroepleden bedanken voor hun onmisbare bijdrage en samenwerking.

Bijdragen kan nog steeds
Dit is slechts één van de vele mijlpalen die we hopen te bereiken. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze keurmerken. Meld je aan om mee te denken en samen te werken aan de toekomst van digitaal onderwijs.