• Nieuws

Edu-V Afsprakenstelsel voldoet aan ROSA en nationale eisen voor gegevensuitwisseling

We zijn trots om te melden dat de Edu-V afspraken op 27 juni een positief advies van de Architectuurraad van Edustandaard hebben gekregen. Dit betekent dat we voldoen aan de ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur). Dit advies – gebaseerd op de ROSA-scan – onderstreept onze toewijding aan compliancy en interoperabiliteit in het Nederlandse onderwijs.

De ROSA-scan wordt gebruikt om te bevorderen dat digitale systemen in het onderwijs goed blijven samenwerken en dat best-practices worden toegepast en toekomstgerichte keuzes worden gemaakt. Edustandaard, de organisatie die verifieert of ketensamenwerkingen voldoen aan de architectuurkaders, heeft bevestigd dat de Edu-V afspraken hiermee in overeenstemming zijn.

Door te voldoen aan de ROSA-scan laat Edu-V zien dat het veilige en betrouwbare digitale gegevensuitwisseling mogelijk maakt die goed aansluit bij de infrastructuur van scholen.

Koen Voermans, stelselarchitect van Edu-V, verklaart: “De Edu-V keurmerken geven scholen de zekerheid dat ze kunnen vertrouwen op gegevensuitwisseling die voldoet aan de standaarden van de Nederlandse overheid. We zijn blij met deze belangrijke stap en blijven ons inzetten voor veilige en betrouwbare digitale gegevensuitwisseling.”

De afgelopen maanden hebben Edustandaard en Edu-V nauw samengewerkt aan het valideren van het architectuurkader van het Edu-V Afsprakenstelsel. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de afspraken in lijn zijn met ROSA en heeft zelfs bijgedragen aan de verbetering van ROSA zelf.

“De samenwerking met Edu-V heeft de onderwijsbrede ketensamenwerkingen van primair tot hoger onderwijs, versterkt. Hierdoor is het vermogen van het onderwijs om toekomstgerichte digitale infrastructuur te ontwikkelen voor leerlingen en studenten verbeterd”, aldus Henk Nijstad, manager Bureau Edustandaard/Kennisnet.

Edu-V en Edustandaard blijven zich gezamenlijk inzetten voor een veilige, compliant en interoperable gegevensuitwisseling in het Nederlandse onderwijs. Blijf het nieuws hierover volgen.