• Nieuws

Implementatie van Edu-V afspraken in 2024

In 2024 zetten we in op een aanpak waarbij de Edu-V afspraken stapsgewijs geïmplementeerd worden. Leveranciers die aantonen te voldoen aan de afspraken en deze hebben verwerkt in hun producten, worden gekwalificeerd als Edu-V Deelnemer.

In 2023 lag de focus op het betrekken van scholen en leveranciers om actief bij te dragen aan het co-creatieproces, en dat is succesvol verlopen. Momenteel nemen meer dan 200 publieke en private partijen deel aan het maken en toetsen van de afspraken, verdeeld over verschillende gremia zoals werkgroepen, klankbordgroep en focusgroepen.

In de zomer werden leveranciers van digitale onderwijsmiddelen uitgenodigd om deel te nemen aan het beproeven van de afspraken in de praktijk. Hoewel een flink aantal leveranciers van de mogelijkheid gebruik maakte en zich inschreef voor de Proof of Concepts (POCs), bleek uit evaluatie met leveranciers een herziene aanpak noodzakelijk, die beter aansluit bij de ontwikkelings- en release aanpak van leveranciers.

In plaats van de POC-aanpak zetten we in 2024 in op een aanpak waarbij de Edu-V afspraken stapsgewijs geïmplementeerd worden. Leveranciers die aantonen te voldoen aan de afspraken en deze hebben verwerkt in hun producten, worden gekwalificeerd als Edu-V Deelnemer.

Ben je leverancier van digitale leer- en onderwijsmiddelen en heb je interesse om Edu-V Deelnemer te worden? Kom dan naar onze informatiebijeenkomst voor leveranciers waarin we je graag uitleggen wat deelname precies inhoudt, en wat ervoor nodig is om deelnemer te worden van het afsprakenstelsel. Aanmelden kan via deze link.