• Nieuws

Edu-V intensiveert samenwerking met scholen en leveranciers: een terugblik en vooruitblik

In het afgelopen jaar heeft Edu-V meters kunnen maken door scholen en leveranciers op een grotere schaal te betrekken. In diverse werkgroep overleggen, focusgroep sessies en klankbordgroep bijeenkomsten, hebben we scholen en leveranciers uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over het maken van de Edu-V afspraken.

Deze benadering heeft ervoor gezorgd dat we eind 2023 beschikken over de eerste afspraken die het Edu-V Afsprakenstelsel vormen, en we in 2024 over kunnen gaan tot het implementeren van deze afspraken.

Daarnaast heeft de interactie met scholen en leveranciers geleid tot zeer waardevolle aanpassingen in het programma. Zo veranderde de scope en opzet van de werkgroep ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ naar aanleiding van toetsing bij scholen en leveranciers. Inmiddels is deze werkgroep samengegaan met de werkgroep ‘Plannen en afnemen toetsen en examens’ en vormen ze samen een nieuwe werkgroep ‘Plannen en examineren’ met een verbrede scope.

Ander voorbeeld is het bijstellen van de POC-aanpak. Uit feedback van leveranciers bleek een herziene aanpak noodzakelijk, die beter aansluit bij de ontwikkelings- en release aanpak van leveranciers. In plaats van de POC-aanpak zetten we in 2024 in op een aanpak waarbij de Edu-V afspraken stapsgewijs geïmplementeerd worden op basis van een plateauplanning. Leveranciers die aantonen te voldoen aan de afspraken en deze hebben verwerkt in hun producten, worden gekwalificeerd als Edu-V Deelnemer.

In het komende jaar zetten we deze interactieve aanpak voort, waarbij we nog meer mogelijkheden bieden voor meedenken en meepraten. We hopen opnieuw op een grote interesse en betrokkenheid.