Stap voor stap

Scholen en leveranciers maken samen het afsprakenstelsel. Dat doen zij stap voor stap. Hoe ziet dat eruit?

  1. Discussie in werkgroepen
    Vertegenwoordigers van scholen en leveranciers bediscussiëren met elkaar in werkgroepen de afspraken die van belang zijn bij het delen en uitwisselen van digitale gegevens.
  2. Toetsing van de conceptafspraken
    De architectenraad van Edu-V toetst de conceptafspraken die voortvloeien uit de werkgroepen en waarborgt de samenhang van alle afspraken binnen het Edu-V Afsprakenstelsel. Scholen en leveranciers toetsen in klankbordgroep en focusgroepen de conceptafspraken op bruikbaarheid en toepasbaarheid.
  3. Besluitvorming 
    Afspraken die zijn getoetst en eventueel bijgesteld, worden opgenomen in het Edu-V Afsprakenstelsel.

Plateauplanning

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Release planning

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wil je bijdragen aan het ontwikkelen van de afspraken?

Neem contact op