Stap voor stap

Scholen en leveranciers maken samen het afsprakenstelsel. Dat doen zij stap voor stap. Hoe ziet dat eruit?

 1. Discussie in werkgroepen
  Vertegenwoordigers van scholen en leveranciers bediscussiëren met elkaar in werkgroepen de afspraken die van belang zijn bij het delen en uitwisselen van digitale gegevens.
 2. Toetsing via de klankbordgroep
  De conceptafspraken die voortvloeien uit de discussie binnen de werkgroepen, worden getoetst bij een grotere groep scholen en leveranciers via de klankbordgroep – in focusgroepen – van Edu-V.
 3. POC’s en pilots: toetsing in de praktijk
  Nadat de voorlopige afspraken zijn getoetst, bijgesteld en aangescherpt, start de toetsing in de praktijk. Scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs zullen in diverse proof of concepts en pilots ervaringen op doen met de gemaakte afspraken. Op basis van deze ervaringen worden de afspraken zo nodig opnieuw bijgesteld.
 4. Vaststellen van afspraken
  Afspraken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen, worden opgenomen in het Edu-V Afsprakenstelsel. Scholen en leveranciers die zich aansluiten bij Edu-V passen de afspraken toe in de dagelijkse praktijk.

Roadmap

We leggen de nadruk op transparantie bij het tot stand brengen van de Edu-V afspraken. Onze roadmap biedt een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste mijlpalen tot 2025 en stappen die we zetten om ons doel te bereiken.

2023

Q2 - Q4 | Uitwisseling summatieve toetsresultaten

Maken afspraken

Beter inzicht in summatieve toetsresultaten van leerlingen en studenten en minder administratiedruk. Dat zijn de belangrijkste doelen van de werkgroep ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ van Edu-V.

De voorlopige uitkomsten van de werkgroep toetsen we in focusgroepen.

Q2 - Q4 | Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen

Maken afspraken

Beter inzicht in het aanbod van digitale leermiddelen en deze eenvoudig en flexibel in gebruik nemen. Dat zijn de belangrijkste doelen van de werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’.

De voorlopige uitkomsten van de werkgroep toetsen we in focusgroepen.

Q3 - Q4 l Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen

Marktverkenning

Beter inzicht in het aanbod van digitale leermiddelen en deze eenvoudig en flexibel in gebruik nemen. Dat zijn de belangrijkste doelen van de werkgroep ‘Verwerven en  in gebruik nemen van digitale leermiddelen’.

De werkgroep doet een marktverkenning. De resultaten daarvan toetsen we in focusgroepen.

Q3 - Q4 | Plannen en afnemen toetsen en examens

Marktverkenning

Afspraken ontwerpen, zodat scholen veilig en flexibel een digitale toets of examen kunnen plannen en afnemen. Dat is het belangrijkste doel voor de werkgroep ‘Plannen en afnemen toetsen en examens’.

Deze werkgroep start met een marktverkenning. De resultaten daarvan toetsen we in focusgroepen.

Q4 | Plannen en afnemen toetsen en examens

Maken afspraken

Afspraken ontwerpen, zodat scholen veilig en flexibel een digitale toets of examen kunnen plannen en afnemen. Dat is het belangrijkste doel voor de werkgroep ‘Plannen en afnemen toetsen en examens’.

De voorlopige uitkomsten van de werkgroep toetsen we in focusgroepen.

Q3 - Q4 l Combineren en arrangeren leermaterialen

Maken afspraken

Om een op maat gemaakte leerervaring voor studenten en leerlingen te creëren, moeten docenten en leerkrachten verschillende leermiddelen en -materialen kunnen selecteren en combineren. Dat is het belangrijkste doel van de werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’.

De voorlopige uitkomsten van de werkgroep toetsen we in focusgroepen.

Q4 l Combineren en arrangeren leermaterialen

Marktverkenning

Om een op maat gemaakte leerervaring voor studenten en leerlingen te creëren, moeten docenten en leerkrachten verschillende leermiddelen en -materialen kunnen selecteren en combineren. Dat is het belangrijkste doel van de werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’.

Deze werkgroep doet een marktverkenning. De resultaten daarvan toetsen we in focusgroepen.

Q3 - Q4 l Evalueren leervoortgang en -resultaten​

Maken afspraken

Inzicht geven in de voortgangsgegevens en leerresultaten van studenten en leerlingen, om de volgende stap in het leerproces beter te kunnen bepalen. Dat is het belangrijkste doel van de werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’.

De voorlopige uitkomsten van de werkgroep toetsen we in focusgroepen.

Q4 l Evalueren leervoortgang en -resultaten​

Marktverkenning

Inzicht geven in de voortgangsgegevens en leerresultaten van studenten en leerlingen, om de volgende stap in het leerproces beter te kunnen bepalen. Dat is het belangrijkste doel van de werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’.

Deze werkgroep doet een marktverkenning. De resultaten daarvan toetsen we in focusgroepen.

2024

Q1 | Uitwisseling summatieve toetsresultaten

Proof of concept: toetsen afspraken

Beter inzicht in summatieve toetsresultaten van leerlingen en studenten en minder administratiedruk. Dat zijn de belangrijkste doelen van de werkgroep ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ van Edu-V.

De werkgroep doet een proof of concept (POC). Tijdens een POC worden de afspraken daadwerkelijk toegepast en geëvalueerd om te verifiëren of de afspraken praktisch haalbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van scholen.

Dit proces biedt ook de mogelijkheid om eventuele knelpunten of verbeterpunten te identificeren en aan te pakken voordat de afspraken op grote schaal worden geïmplementeerd.

Q1 - Q4 | Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen

Proof of concept: toetsen afspraken

Beter inzicht in het aanbod van digitale leermiddelen en deze eenvoudig en flexibel in gebruik nemen. Dat zijn de belangrijkste doelen van de werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’.

De werkgroep doet een proof of concept (POC). Tijdens een POC worden de afspraken daadwerkelijk toegepast en geëvalueerd om te verifiëren of de afspraken praktisch haalbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van scholen.

Dit proces biedt ook de mogelijkheid om eventuele knelpunten of verbeterpunten te identificeren en aan te pakken voordat de afspraken op grote schaal worden geïmplementeerd.

 

Q1 | Plannen en afnemen toetsen en examens

Marktverkenning

Afspraken ontwerpen, zodat scholen veilig en flexibel een digitale toets of examen kunnen plannen en afnemen. Dat is het belangrijkste doel voor de werkgroep ‘Plannen en afnemen toetsen en examens’.

Deze werkgroep doet een marktverkenning. De resultaten daarvan toetsen we in focusgroepen.

 

Q1 - Q4 l Plannen en afnemen toetsen en examens

Maken afspraken

Afspraken ontwerpen, zodat scholen veilig en flexibel een digitale toets of examen kunnen plannen en afnemen. Dat is het belangrijkste doel voor de werkgroep ‘Plannen en afnemen toetsen en examens’.

De voorlopige uitkomsten van de werkgroep toetsen we in focusgroepen.

Q4 l Plannen en afnemen toetsen en examens

Proof of concept: toetsen afspraken

Afspraken ontwerpen, zodat scholen veilig en flexibel een digitale toets of examen kunnen plannen en afnemen. Dat is het belangrijkste doel voor de werkgroep ‘Plannen en afnemen toetsen en examens’.

De werkgroep doet een proof of concept (POC). Tijdens een POC worden de afspraken daadwerkelijk toegepast en geëvalueerd om te verifiëren of de afspraken praktisch haalbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van scholen.

Dit proces biedt ook de mogelijkheid om eventuele knelpunten of verbeterpunten te identificeren en aan te pakken voordat de afspraken op grote schaal worden geïmplementeerd.

Dit proces biedt ook de mogelijkheid om eventuele knelpunten of verbeterpunten te identificeren en aan te pakken voordat de afspraken op grote schaal worden geïmplementeerd.

Q1 - Q2 | Combineren en arrangeren van leermaterialen

Marktverkenning

Om een op maat gemaakte leerervaring voor studenten en leerlingen te creëren, moeten docenten en leerkrachten verschillende leermiddelen en -materialen kunnen selecteren en combineren. Dat is het belangrijkste doel van de nieuwe werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’.

Deze werkgroep start met een marktverkenning. De resultaten daarvan toetsen we in focusgroepen.

Q1 - Q4 | Combineren en arrangeren van leermaterialen

Maken afspraken

Om een op maat gemaakte leerervaring voor studenten en leerlingen te creëren, moeten docenten en leerkrachten verschillende leermiddelen en -materialen kunnen selecteren en combineren. Dat is het belangrijkste doel van de nieuwe werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’.

De voorlopige uitkomsten van de werkgroep toetsen we in focusgroepen.

 

Q1 - Q2 | Evalueren leervoortgang en -resultaten

Marktverkenning

Inzicht geven in de voortgangsgegevens en leerresultaten van studenten en leerlingen, om de volgende stap in het leerproces beter te kunnen bepalen. Dat is het belangrijkste doel voor de nieuwe werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’.

Deze werkgroep start met een marktverkenning. De resultaten daarvan toetsen we in focusgroepen.

Q3 - Q4 | Evalueren leervoortgang en -resultaten

Maken afspraken

Inzicht geven in de voortgangsgegevens en leerresultaten van studenten en leerlingen, om de volgende stap in het leerproces beter te kunnen bepalen. Dat is het belangrijkste doel voor de nieuwe werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’.

De voorlopige uitkomsten van de werkgroep toetsen we in focusgroepen.

Updates

We nodigen je uit om deze pagina regelmatig te bezoeken voor updates over de Edu-V roadmap, voor detailinformatie over de jaren na 2025, en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wil je bijdragen aan het ontwikkelen van de afspraken?

Neem contact op