Focusgroep verslag

Betreft
Focusgroepsessie Verwerven en in gebruik nemen
Datum 26 September 2023
Voorzitter werkgroep
Frank van Rooij
Aanwezig namens scholen
9
Doelen
Sluiten werkgroep inspanningen aan bij ideeën en wensen van onderwijsprofessionals?
Vraagstelling
Welke problemen lossen we op?
 
Aan welke technische eisen moet het afsprakenstelsel voldoen?
 
Aan welke eisen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en flexibiliteit moet het afsprakenstelsel voldoen?

Inzichten | problemen

Complexiteit in de keten, gebrek aan flexibiliteit en maatwerk, administratieve processen (niet gebruik leermiddelen) zijn leidend, onmogelijkheid voor scholen om het proces te monitoren scoren relatief hoog in de Mentimeter (M) poll
Afhankelijkheid van een beperkt aantal marktpartijen; uitgeverijen bepalen wat ze willen aanbieden
Behoefte aan flexibilisering van het aanbod a la Netflix
Afnemen en activeren van docentenlicenties verloopt niet altijd goed
Behoefte aan interoperabiliteit (gegevens van leerlingen/studenten kunnen meenemen over verschillende systemen, platforms en kanalen)

Inzichten l technische eisen

Toegankelijkheid en beschikbaarheid van digitaal lesmateriaal bij de start van het schooljaar (M)
Tijdige en nauwkeurige gegevensuitwisseling tussen ketenpartners (M)
Privacy en informatiebeveiliging bij het delen van gegevens (M)
Single Sign-on voor toegangsgemak (M)
Catalogus van betaalde, gratis en eigen content (M)
Geen contractuele of technische lock-ins (M)
Transparantie bij incidenten: waar wordt het probleem door veroorzaakt
Bieden van automatische koppelingen door alle leveranciers (voorkomt handmatig gegevens overkloppen)
Behoefte aan een soort ‘landschapskaartje’ waarin docenten kunnen zien welk product ze gebruiken en waarvoor ‘t is

Inzichten l eisen op gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en innovatie

Gepersonaliseerd leren als innovatiepunt (M)
Marktwerking onder publieke regie (M)
Ruimte voor innovatie met focus op betrouwbaarheid en kwaliteit (M)
Duurzaamheid van moderne leermiddelen (M)
Gepersonaliseerd leren als innovatiepunt
Behoefte op afroep delen van boeken kunnen printen (ook vanuit oogpunt van duurzaamheid)
Ook binnen het VO behoefte aan combineren en arrangeren, modulair afnemen