Feedback gezocht van scholen en leveranciers over de marktverkenning 'evalueren van leervoortgang en -resultaten'

Begeleiders in alle onderwijssectoren hebben behoefte aan inzicht in leervoortgang, maar de informatie blijft vaak hangen bij de leerkracht of docent.

Dit is een van de resultaten uit de marktverkenning van de werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en – resultaten’. We onderzochten de behoefte aan inzicht in het leerproces, vanuit zowel het perspectief van leerlingen en studenten, als de begeleiders, leerkrachten en docenten. 

Deze en andere uitkomsten willen we ook bij jou toetsen. Op donderdag 12 september van 15.30 tot 16.30 organiseren we een online klankbordgroep bijeenkomst. Jouw scherpe blik en praktijkkennis is van onschatbare waarde. Zo zorgen we er samen voor dat de afspraken aansluiten op de behoeften en wensen van scholen en leveranciers.

Denk met ons mee
Heb je kennis van digitaal oefen- en lesmateriaal, dashboards en het begeleiden van leerlingen en studenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Meld je aan

📅 Datum: 12 september  

🕒 Tijdstip: 15.30 – 16.30  

📍 Locatie: Online via MS Teams  


Heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: https://www.edu-v.org/doe-mee/klankbordgroep/