Feedback gezocht van scholen en leveranciers over de marktverkenning 'combineren en arrangeren van leermateriaal'

Leerkrachten ervaren het knelpunt dat er geen totaaloverzicht is van het aanbod van leermateriaal.

Dit is een van de resultaten uit de marktverkenning van de werkgroep ‘Combineren en arrangeren leermateriaal’. We onderzochten de behoefte aan inzicht in het leerproces, vanuit zowel het perspectief van leerlingen en studenten, als de begeleiders, leerkrachten en docenten.

Deze en andere uitkomsten willen we ook bij jou toetsen. Op donderdag 26 september van 15.30 tot 16.30 organiseren we een online klankbordgroep bijeenkomst. Jouw scherpe blik en praktijkkennis is van onschatbare waarde. Zo zorgen we er samen voor dat de afspraken aansluiten op de behoeften en wensen van scholen en leveranciers.

Denk met ons mee
Heb je ervaring met het combineren en arrangeren van open en gesloten lesmateriaal in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? En heb je ideeën over de knelpunten en verbeterkansen op dit gebied? Meld je dan zeker aan voor deze bijeenkomst.

Meld je aan 

📅 Datum: 26 september 

🕒 Tijdstip: 15.30 – 16.30 

📍Locatie: Online via MS Teams 


Heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: 
https://www.edu-v.org/doe-mee/klankbordgroep/