Feedback gezocht van klankbordgroep over naleving, klachten & geschillen

Op 27 februari a.s. van 13.00 tot 14.00 uur organiseren we een online klankbordgroep bijeenkomst vanuit de werkgroep ‘Beheersing’. Het doel van deze sessie is om input van scholen en leveranciers te verzamelen over het naleven van de Edu-V afspraken, klachten en geschillen.

Tijdens een klankbordgroep bijeenkomst leggen we graag de inzichten en ideeën van een werkgroep aan een bredere groep scholen en leveranciers voor. Door deel te nemen aan een klankbordgroep bijeenkomst kun je op een laagdrempelige manier meedenken en meepraten over deze inzichten en ideeën. Jouw perspectief en mening zijn van groot belang voor ons!

Vanuit de werkgroep leggen we graag concept afspraken over naleving en klachten & geschillen aan jullie voor. In deze concept afspraken is vastgelegd hoe we ermee omgaan als afspraken niet worden nageleefd en hoe je een klacht kan indienen tegen genomen besluiten. De concept afspraken over naleving en klachten & geschillen kun je bekijken door op de links te klikken.

Vragen die we deze bijeenkomst graag beantwoord zien, zijn onder andere:

  • Is duidelijk hoe het proces tot naleving van de afspraken werkt en leidt dit tot de juiste aanpak van mogelijke situaties waarin afspraken niet worden nageleefd?
  • Houden de stappen in het nalevingsproces voldoende rekening met alle partijen en met verschillende mogelijke situaties?
  • Geven deze afspraken voldoende vertrouwen voor het gaan gebruiken van het afsprakenstelsel?
  • Is de regeling een betrouwbare manier  om klachten af te handelen en te bemiddelen in mogelijke geschillen?
  • Hebben klankbordgroepleden andere voorstellen voor verdere onafhankelijke afhandeling van klachten en geschillen?

Heb je kennis van en ervaring met het maken van afspraken tussen scholen en leveranciers en wil je meedenken over de (concept) afspraken rondom naleving en klachten & geschillen, meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Aanmelden kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.