Informatiebijeenkomst voor scholen

Op 13 april organiseren we een digitale informatiebijeenkomst speciaal voor scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. De bijeenkomst vindt online plaats van 10.00 tot 11.00 uur.

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die digitale gegevensuitwisseling in het onderwijs makkelijker, veiliger en betrouwbaarder moeten maken voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Dat is geen simpele, snelle opdracht. Een afsprakenstelsel heeft alleen kans van slagen als alle betrokken partijen ook van mening zijn dat de afspraken aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Het is dan ook van groot belang dat je meepraat en meedenkt over de te maken afspraken. Dat kan op verschillende manieren.

Tijdens de informatiebijeenkomst verneem je hierover meer. Laten we samen bouwen aan een flexibel en toekomstgericht onderwijs, en schrijf je in voor de bijeenkomst.