Informatiebijeenkomst voor leveranciers van digitale onderwijsmiddelen

Op 9 februari organiseren we een digitale informatiebijeenkomst speciaal voor leveranciers van digitale onderwijsmiddelen. De bijeenkomst vindt online plaats van 16.00 tot 17.00 uur.

Publieke en private organisaties in het onderwijs hebben met het Privacyconvenant afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling bij digitale onderwijsmiddelen. Echter, voor een flexibel en toekomstgericht onderwijs, zijn verdergaande overkoepelende afspraken noodzakelijk.

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die digitale gegevensuitwisseling in het onderwijs makkelijker, veiliger en betrouwbaarder moeten maken voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is geen simpele, snelle opdracht. Een afsprakenstelsel heeft alleen kans van slagen als alle betrokken partijen ook van mening zijn dat de afspraken aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Het is dan ook van groot belang dat alle betrokkenen meepraten en meedenken over de te maken afspraken. Tijdens de informatiebijeenkomst van 9 februari informeren we leveranciers van digitale onderwijsmiddelen. Laten we samen bouwen aan een flexibel en toekomstgericht onderwijs, en schrijf je in voor de bijeenkomst.