Feedback gezocht van scholen over uitwisselen van summatieve toetsresultaten

Op 10 oktober a.s. van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online focusgroepsessie over ‘Uitwisseling van summatieve toetsresultaten’. Tijdens deze focusgroepsessie willen we graag de inzichten en ideeën die voortkomen uit de werkgroep ‘Uitwisseling van summatieve toetsresultaten‘ delen met en toetsen bij een selectie van de klankbordgroep. We vragen om hun feedback hierop.

Het doel van deze sessie is om input vanuit scholen te verzamelen. We hechten veel belang aan hun perspectief en mening. We willen graag weten hoe scholen denken over de inzichten van de werkgroep. Sluiten deze voldoende aan op de ideeën en wensen van scholen? Kloppen de uitgangspunten? Welke problemen denken we met de Edu-V afspraken te kunnen verhelpen?

Ben je applicatiebeheerder, ICT coördinator of hoofd ICT, leerkracht, docent of anderszins betrokken bij het uitwisselen van summatieve toetsresultaten in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs? En heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.