Werken aan flexibel en toekomstbestendig onderwijs

Samen maken we afspraken die bijdragen aan eenvoudige, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling voor het onderwijs. Opdat de afspraken daadwerkelijk aansluiten bij de praktijk, is het belangrijk dat scholen en leveranciers bijdragen aan het maken van die afspraken. Dat kan op verschillende manieren: in werkgroepen of in de klankbordgroep. Of door deel te nemen aan een proof of concept of een pilot.

Werkgroepen

Als werkgroeplid maak je samen met collega's uit het onderwijs afspraken over digitale gegevensuitwisseling. Je denkt en praat mee, geeft feedback op concept afspraken, legt deze voor ter toetsing aan de klankbordgroep, past deze eventueel aan, en legt de afspraken voor ter besluitvorming.

Meld je aan voor een werkgroep

Klankbordgroep

De conceptafspraken die voortvloeien uit de discussie binnen de werkgroepen, worden getoetst bij een grotere groep scholen en leveranciers via de klankbordgroep van Edu-V.

Als lid van de klankbordgroep doen we een paar keer per jaar (online) een beroep op je.

Meld je aan voor de klankbordgroep

Proof of concepts

De afspraken die voortkomen uit het werk van de werkgroepen en de toetsing door de klankbordgroep worden in de praktijk getoetst aan de hand van proof of concepts.

Als leverancier pas je deze afspraken toe in een staging omgeving in je koppelvlakken, backofficesystemen en applicaties.

Meld je aan voor de POC's

Pilots

Coming soon