Werkwijze klankbordgroep

De Edu-V afspraken komen tot stand in een samenwerking tussen werkgroepen en de klankbordgroep. Eerst stellen de werkgroepen concept afspraken op. Vervolgens toetsen ze deze concept afspraken bij de gehele klankbordgroep of een deel hiervan. De gehele klankbordgroep wordt geraadpleegd wanneer de afspraken alle leden aangaan. Wanneer specifieke kennis nodig is, bijvoorbeeld van standaarden of koppelingen, wordt een deel van de klankbordgroep geraadpleegd.

Toetsing

De toetsing kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals een enquête, een poll, individuele gesprekken of een bijeenkomst. De vorm hangt af van het doel en de doelgroep.

Na de toetsing bespreekt de werkgroep de feedback van de klankbordgroep en past de concept afspraken hierop aan. Vervolgens informeren we de geraadpleegde klankbordgroepleden wat er met hun feedback is gedaan.

Vragen?

Heb je vragen, neem dan contact op met Trudy de Jong.