Frank van Rooij
Vz. Werkgroepen Verwerven & Combineren i Coördinator implementatie

Frank is voorzitter van de volgende werkgroepen:

  • Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen
  • Combineren en arrangeren van leermateriaal

Daarnaast is Frank coördinator van de implementatie van het Edu-V Afsprakenstelsel.

E-mail