Poll Toetreding en privacy

In de klankbordgroep bijeenkomst gaan we in gesprek over de concept-afspraken rondom Toetreding en Privacy. Om dit gesprek efficiënt te laten verlopen, zullen we de uitkomsten van de poll als leidraad nemen en met elkaar bespreken. We willen daarom vragen deze poll alvast in te vullen.

Poll

Poll Toetreding en privacy

"*" geeft vereiste velden aan

Toetreding

Ben je betrokken bij de inkoop van digitale leermiddelen?*
Komen de toetredingscriteria overeen met de eisen die jouw school/jouw klanten (bij leverancier) stellen bij de inkoop van digitale leermiddelen?*
Put je uit deze criteria voor toetreding voldoende vertrouwen om dienstverlening van deelnemers af te nemen (als school)/met andere deelnemers gegevens uit te wisselen (als leverancier)?*
Zijn de criteria zo goed in te vullen voor (potentiële) deelnemers?*

Privacy

Ben je bekend met het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy (ook wel het Privacyconvenant genoemd)?*
Leverancier: Heeft jouw organisatie het Convenant getekend? / School: Gebruiken jullie de modelovereenkomst?*
Stelling: Ik vind het een goed idee om de afspraken van het Convenant over te nemen in het Edu-V Afsprakenstelsel en op te leggen aan de deelnemers van het Edu-V afsprakenstelsel.*
Moet er een oplossing komen voor leveranciers die nu wel getekend hebben voor het Convenant, maar straks geen deelnemer zijn in het afsprakenstelsel omdat ze niet binnen één van de praktijksituaties in Edu-V afsprakenstelsel gegevens uitwisselen (zoals bijvoorbeeld een schoolfotograaf)? Het alternatief is dat we dit over laten aan scholen en leveranciers onderling.*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.