Toetreding en privacy

Op deze pagina vind je de informatie en documenten ter voorbereiding van de klankbordgroepbijeenkomst ‘Toetreding en privacy’. Meer achtergrondinformatie over het Edu-V programma is op onze website te vinden.

Onderwerp Toetredingsbeleid

Scholen en leveranciers die willen toetreden tot het Edu-V Afsprakenstelsel als deelnemer, moeten voldoen aan de toetredingscriteria van het stelsel.

Door vooraf te controleren of alle deelnemers aan dezelfde criteria voldoen, wordt gegarandeerd dat gegevens moeiteloos worden uitgewisseld. Dit voorkomt de noodzaak van talloze individuele afspraken en bevordert tegelijkertijd het wederzijdse vertrouwen, zowel onder de deelnemers als bij scholen die de diensten van het stelsel afnemen.

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst en de poll vragen we je dit document door te nemen.

Onderwerp Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy

Het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het Convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Met de introductie van het Edu-V Afsprakenstelsel ontstaat belangrijke overlap met het Convenant. In onderling overleg tussen Edu-V en de beheerders van het Convenant is een voorstel tot stand gekomen voor de toepassing van (de afspraken uit) het Convenant in het Edu-V afsprakenstelsel.

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst en de poll vragen we je dit voorstel door te nemen, en vervolgens onderstaande poll in te vullen.

De poll was in te vullen tot en met maandag 30 oktober en is nu gesloten.