Klankbordgroep bijeenkomst verslag

Betreft
Klankbordgroep bijeenkomst Toetreding en privacy
Datum 2 november 2023
Voorzitter werkgroep
Indra Henneman
Aanwezig namens scholen en leveranciers
12
Doelen
Sluiten werkgroep inspanningen aan bij ideeën en wensen van onderwijsprofessionals en leveranciers?
Vraagstelling 
Toetreding: Komen de toetredingscriteria overeen met de eisen die scholen en leveranciers stellen bij de inkoop van digitale leermiddelen?
 
Toetreding: Putten scholen en leveranciers uit deze criteria voor toetreding voldoende vertrouwen om dienstverlening van deelnemers af te nemen (als school)/met andere deelnemers gegevens uit te wisselen (als leverancier)?
 
Toetreding: Zijn de criteria zo goed in te vullen voor (potentiële) deelnemers?
 
Privacy: Is het een goed idee om de afspraken van het Convenant over te nemen in het Edu-V Afsprakenstelsel en op te leggen aan de deelnemers?
 
Privacy: Moet er een oplossing komen voor leveranciers die nu wel getekend hebben voor het Convenant, maar straks geen deelnemer zijn in het afsprakenstel (omdat ze bijv. niet binnen één van de praktijksituaties van het Edu-V Afsprakenstelsel gegevens uitwisselen)?

Inzichten l toetredingscriteria

Het merendeel van de aanwezigen geeft aan dat de toetredingscriteria enigszins overeenkomen met huidige eisen in inkooptrajecten.
Scholen lijken nog wat meer in control te willen zijn, maar daar tegenover wordt gezet dat dit wel tot uitsluiting van deelnemers of hogere kosten voor realiseren ervan kan leiden.
Gevraagd wordt hoe gedurende de uitvoering deze eisen (doorlopend) worden getoetst. In de uitvoering houden deelnemers zich aan de afspraken van het afsprakenstelsel waarin deze eisen weer terugkomen. Op het naleven van de afspraken is een continu toezicht gepland.
Een deel van de aanwezigen geeft aan dat de criteria goed haalbaar zijn en een deel van de aanwezigen geeft aan dat zij dit nog onvoldoende kunnen overzien.
Diverse vragen worden gesteld en diverse suggesties worden gedaan. De aanvullingen worden door het programma meegenomen in verdere bespreking en uitwerking van het toetredingsbeleid of in de afspraken zelf. De mogelijkheid is daarnaast geboden om de poll (opnieuw) in te vullen.

Inzichten l privacy

De suggestie is gedaan voor een alternatieve aanpak. Hierbij wordt van deelnemers vereist te voldoen aan het Privacyconvenant (Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy) als eerste stap, en vervolgens te voldoen aan het afsprakenstelsel. Bij scholen voorkomt dit mogelijke verwarring in situaties waarbij leveranciers in verschillende initiatieven zijn gebonden aan de toepassing van de model verwerkersovereenkomst.
Andere deelnemers zijn juist groot voorstander van het idee om het Privacyconvenant in zijn geheel over te nemen in het afsprakenstelsel en willen het administratief verkeer zo reduceren.
Het programma gebruikt de suggesties om de verdere uitwerking van de aanpak vorm te geven in overleg met de beheerders van het Privacyconvenant.