Feedback gezocht van scholen over verwerven en in gebruik nemen digitale leermiddelen

Op 26 september a.s. van 15.30 tot 16.30 uur organiseren we een online focusgroepsessie over ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’. Tijdens deze focusgroepsessie willen we graag de inzichten en ideeën die voortkomen uit de marktverkenning die de werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’ heeft uitgevoerd, delen met en toetsen bij de klankbordgroep. We vragen om hun feedback hierop.

Het doel van deze sessie is om input vanuit scholen te verzamelen. We hechten veel belang aan hun perspectief en mening. We willen graag weten hoe scholen denken over de inzichten van de werkgroep. Sluiten deze voldoende aan op de ideeën en wensen van scholen? Kloppen de uitgangspunten? Welke problemen denken we met de Edu-V afspraken te kunnen verhelpen?

Ben je leermiddelencoördinator, bestuurder, docent, leerkracht of anderszins betrokken bij het verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs? En heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie, meld je dan aan voor onze klankbordgroep. Dit kan via: www.edu-v.org/klankbordgroep.