• Nieuws

Deelnemers aan proof of concepts bekend en mogelijkheid om nog in te schrijven!

De deelnemers aan onze proof of concepts (POC’s) zijn bekend. We zijn superblij met de interesse en betrokkenheid van leveranciers om bij te dragen aan de doelstellingen van het Edu-V programma! Heb je de oproep gemist en wil je als leverancier ook een steen(tje) bijdragen aan flexibel en toekomstbestendig onderwijs? Je kunt je nog aanmelden! 

In juni deden we een oproep aan leveranciers om deel te nemen aan de POC’s die later dit jaar starten. Deze POC’s hebben betrekking op de ‘Uitwisseling van summatieve toetsresultaten’ en het ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’.

De proof of concepts spelen een cruciale rol, omdat ze ons in staat stellen om de afspraken die zijn ontwikkeld door de werkgroepen en de klankbordgroep, samen met leveranciers in de praktijk te toetsen.

Er zijn nog enkele rollen beschikbaar

Omdat we nog enkele rollen beschikbaar hebben voor de POC ‘Uitwisseling van summatieve toetsresultaten’ in het voortgezet onderwijs en voor de POC ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’ in het primair en voortgezet onderwijs bieden we nog steeds de mogelijkheid om deel te nemen. We hebben de inschrijfperiode verlengd tot 10 september. Eind september communiceren we de definitieve partijen.

Bouw mee aan flexibel en toekomstbestendig onderwijs

Door deel te nemen aan een POC krijg je als een van de eerste leveranciers de kans om het Edu-V Afsprakenstelsel in de praktijk te ervaren. Dit stelt je in staat om de afspraken te testen met jullie eigen producten en diensten.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar: www.edu-v.org/pocs.