• Interviews

Interview met Hedy van der Ende, programmamanager van Edu-V

Sinds deze maand is Hedy van der Ende programmamanager van Edu-V. Ze vertelt hoe het onderwijs straks een stukje flexibeler en toekomstbestendiger wordt dankzij de betrokkenheid en de inzet van vele publieke en private partijen. Hedy heeft sterke affiniteit met het onderwijs. Niet in de laatste plaats omdat ze uit een onderwijsnest komt, en zelf voor de klas heeft gestaan. Daarnaast heeft ze een duidelijke visie op waar ze heen wil. In dit interview vertelt ze over haar motivatie en ambities voor Edu-V.

Hedy, wat is jouw achtergrond?

De afgelopen twintig jaar heb ik met veel plezier als programmamanager gewerkt voor diverse opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid, steeds op het snijvlak van business en ICT. De laatste twee jaar werkte ik als programmamanager van het Programma Ketenvoorzieningen binnen de Strafrechtketen. In deze keten werkten meerdere partijen samen (politie, openbaar ministerie, gevangeniswezen, etc.) om tot afspraken en standaarden te komen om de informatie-uitwisseling in de strafrechtketen te verbeteren.

Ik heb Internationale Betrekkingen gestudeerd aan de UvA, en daarvoor heb ik de Lerarenopleiding Engels afgerond en zelfs even voor de klas gestaan.

Daarnaast ben ik moeder van twee dochters van 11 en 14 jaar en woon ik samen met mijn partner en twee katten in Reeuwijk in het Groene Hart.

Wat is je drijfveer om als programmamanager bij Edu-V aan de slag te gaan?

Toen ik werd gevraagd om dit programma te gaan leiden, heb ik niet lang na hoeven denken. Ik werk graag voor de publieke zaak. Daarnaast heb ik een sterke affiniteit met het onderwijs. Dus er kwamen een paar dingen samen.

Ik kom uit een echt onderwijsnest. Mijn vader stond voor de klas, een tante schrijft leermiddelen voor het MBO, mijn twee nichtjes zijn pedagogen. Het was dan ook best logisch dat ik daarom na de middelbare school de Lerarenopleiding ben gaan doen.

Ik vind ‘t heel leuk om voor het onderwijs aan de slag te gaan. Omdat ik zelf voor de klas heb gestaan en daarnaast dochters heb in het middelbaar onderwijs, weet ik hoe belangrijk het is om over de juiste middelen te beschikken om leerlingen en studenten verder te helpen. En dat is precies wat we binnen Edu-V gaan doen.

Wat wil je dit jaar hebben bewerkstelligd?

We willen scholen zo snel mogelijk helpen. Komende maand starten dan ook de werkgroepen. De eerste resultaten zullen daarvan dit jaar zichtbaar zijn. Dat wil zeggen: oplevering van de eerste concept afspraken voor specifieke problemen op scholen bij gegevensuitwisseling. Daarbij willen we tempo maken, en kijken we naar afspraken die er al zijn en hoe we die kunnen hergebruiken. Daarmee winnen we tijd. Tijd die we kunnen gebruiken voor het toetsen van de afspraken aan de praktijk.

En wat komt er nog meer aan?

Naast de afspraken werken we aan de totstandkoming van de Stichting Edu-V. Binnen de stichting gaan we het beheer en de naleving van de afspraken – waaronder het privacyconvenant – borgen. Ik verwacht dat de contouren van die stichting eind dit jaar gereed zijn, zodat we begin volgend jaar daadwerkelijk kunnen starten met de naleving van afspraken die tot dan toe zijn gemaakt.

Hoe kunnen scholen en leveranciers meedoen aan Edu-V?

Belangrijk uitgangspunt voor het programma is dat de afspraken gemaakt worden door en voor de sector. De onderwijssector moet dit afsprakenstelsel gaan omarmen. En dat kan alleen als zij het voordeel ervan inzien. Dat betekent dat op meerdere manieren scholen en leveranciers worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten.

We doen regelmatig een oproep om zitting te nemen in een van onze werkgroepen of in de klankbordgroep. Daarnaast komt er een financiële tegemoetkoming voor scholen en leveranciers voor het meedoen aan een Proof of Concept of een Pilot. Natuurlijk hopen we dat naarmate het afsprakenstelsel vordert er steeds meer scholen en leveranciers deelnemer worden van het Edu-V Afsprakenstelsel. Onze taak is om partijen goed mee te nemen in de meerwaarde en te laten zien wat deelname aan het afsprakenstelsel voor partijen kan betekenen.

Er is ons en mij persoonlijk dan ook veel aangelegen om scholen en leveranciers te informeren, en te betrekken bij alles wat we doen. Dus blijf ons nieuws volgen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of voor een van onze informatiebijeenkomsten. Op 13 april a.s. organiseren we een informatiebijeenkomst voor scholen, en op 27 juni een bijeenkomst voor leveranciers. Dus wil je weten hoe ver we inmiddels zijn met het maken van afspraken, en hoe je kunt meedoen, schrijf je dan in. Voor verdere informatie kijk op onze website.