Privacybeleid

Edu-V gaat zorgvuldig om met de verwerking van gegevens van bezoekers en gebruikers van haar website en diensten. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Edu-V omgaat met gegevens van bezoekers van de website, abonnees van de nieuwsbrief, deelnemers van de klankbordgroep en deelnemers aan een evenement. Edu-V verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te onderhouden en te verbeteren.

1) Verzamelen van anonieme gegevens

Edu-V maakt op haar website (www.edu-v.org) gebruik van ‘cookies’, een techniek om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die Edu-V op deze manier registreert, bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitort Edu-V waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houdt Edu-V anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Geanonimiseerde statistisch gegevens worden door Edu-V verwerkt om inzicht te krijgen in het gebruik en de bereikbaarheid van de website. De gegevens worden gebruikt om de Edu-V website te optimaliseren.

2) Verzamelen van persoonsgegevens

Edu-V verkrijgt gegevens – naam en contactgegevens – bij het ontvangen van een e-mail, het abonneren op een nieuwsbrief, het aanmelden voor de klankbordgroep of bij het aanmelden voor een bijeenkomst. Daarnaast worden er ook gegevens verkregen in geval u informatie plaatst op de website en/of social mediakanalen van Edu-V.  Door gebruik te maken van de diensten van Edu-V geeft u Edu-V toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Edu-V verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beheer van de relatie tussen u en Edu-V
  • Het organiseren van bijeenkomsten
  • Het versturen van nieuwsberichten
  • Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie
  • Het op anonieme basis uitvoeren van een analyse van het gebruik van de website of dienst

3) Hoe zorgt Edu-V voor zorgvuldige omgang van gegevens?

Edu-V neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Edu-V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van Edu-V via .

4) Is er sprake van gegevensverstrekking aan derden?

Edu-V verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5) Welke rechten heeft u?

Door de informatie en de diensten op www.edu-v.org te gebruiken, gaat u akkoord met de privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheid op de website van de aanbieder van uw browser.

Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die Edu-V van u verwerkt. Bovendien kunt u een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. De toestemming die u Edu-V heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u middels een e-mail te allen tijde intrekken. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u sturen aan Edu-V zorgt ervoor dat uw verzoek binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) wordt afgehandeld.

6) Heeft u opmerkingen, vragen of klachten?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze verklaring of de manier waarop Edu-V met uw gegevens omgaan? Of wilt u meer informatie ontvangen over de privacyverklaring of over de website? Dan kunt u Edu-V benaderen via e-mail: of via het contactformulier op de website.