Klankbordgroep activiteit verslag

Betreft
Klankbordgroep activiteit specificaties ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’
Methode Schriftelijke raadpleging
Deadline feedback 13 mei 2024
Voorzitter werkgroep
Frank van Rooij
Feedback namens scholen en leveranciers
3
Doelen
Sluiten de uitkomsten van de werkgroep aan bij ideeën en wensen van scholen en leveranciers?
Vraagstelling 
Hebben scholen en leveranciers feedback op het conceptueel model?
 
Hebben scholen en leveranciers feedback op de functionele documentatie?
 
Hebben scholen en leveranciers feedback op de technische documentatie?

Inzichten l overkoepelend

De scholen en leveranciers hebben de specificaties, al dan niet met collega’s, doorgenomen. Twee van de drie scholen en leveranciers hebben een aantal opmerkingen gemaakt. De ander geeft aan dat zij de specificaties prima vinden en zij geen verrassingen zien.

Op basis van deze opmerkingen is besloten dat het niet nodig om de specificaties aan te passen. De plenaire bijeenkomst is aangepast naar korte 1-op-1 afspraken om de opmerkingen te bespreken.

Inzichten l conceptueel model

Opmerkingen:

 • Vanuit informatieveiligheid is onmiddellijke activatie niet gewenst, maar dit moet pas mogelijk zijn na akkoord op de verwerkersovereenkomst.
 • Wat wordt bedoeld met ‘persoonlijk’ t.b.v. de licenties, aangezien de licenties worden aangeschaft op schoolnaam?
 • Kan de licentieregistratie worden gekoppeld aan bijv. dv.kennisnet.nl, zodat voortgang meteen mogelijk is?
 • Figuur 3 is erg technisch voor het primair onderwijs
 • Het zou voor scholen (directeuren) en ict-betrokkenen een zegen zijn om op één vaste plek inzage te hebben in aangekochte licenties en welke daarvan ook daadwerkelijk in gebruik zijn.
 • Wat is de rol van Edu-V bij programma’s zoals Google Workspace en MS Teams?
 • Wat wordt concreet bedoeld met ‘alle processen van oriënteren’?
 • Wat wordt bedoeld in de laatste alinea bij het bepalen en bestellen van leermiddelen met ‘selectieomgeving’?
 • Wat wordt bedoeld bij de beslisboom met ‘onderwijsmedewerker’ en wat wordt bedoeld ten aanzien van toegang dat federatieve toegang mogelijk is, maar dit niet hoeft?
 • Kan de leverancier zelf ook een bestelling annuleren, of wijzigingen aanbrengen op de order?
 • Kan Edu-V iets toevoegen ten aanzien van het accorderen en automatiseren van het proces?

Inzichten l functionele documentatie

Hier zijn geen specifieke opmerkingen over gegeven.

Inzichten l technische documentatie

Hier zijn geen specifieke opmerkingen over gegeven.