Klankbordgroep activiteit verslag

Betreft
Klankbordgroep activiteit marktverkenning ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’
Methode Bijeenkomst
Datum 16 mei 2024
Voorzitter werkgroep
Frank van Rooij
Aanwezig namens scholen en leveranciers
8
Doelen
Sluiten de uitkomsten van de werkgroep aan bij ideeën en wensen van scholen en leveranciers?
Vraagstelling 
Oriëntatie op leermiddelen: Herken je de gepresenteerde bevindingen over de door scholen gewenste metadata?
 
Bestellen en leveren van leermiddelen: Herken je de bevindingen over de voorgestelde levervarianten?
 
Volgen van bestellingen, leveringen en gebruik: Herken je de bevindingen hierover bij scholen?

Inzichten l oriëntatie op leermiddelen

De meeste scholen en leveranciers herkennen de gepresenteerde behoeften van scholen rondom metadata.
Aanvullend op de voorgestelde onderwijskundige metadata willen scholen graag het volgende: voor uitgebreide leermiddelen zoals methodes van educatieve uitgevers willen ze op metadatering op het niveau van de leermaterialen. Voor kleinere leermiddelen met een specifieke functie in het onderwijsproces is het wenselijk, als dat kan, de onderwijskundige metadatering ook op leermiddelenniveau toe te passen.
Aanvullend op de technische metadata willen scholen graag inzicht in technische kenmerken van de leermiddelen, zoals ondersteuning voor besturingssystemen (Apple of Microsoft) en browser versies, op gestandaardiseerde wijze.
Scholen geven aan dat zij graag de beschikking hebben over onafhankelijke leermiddelencatalogussen.

Inzichten l bestellen en leveren van leermiddelen

Bij dit onderwerp worden de bevindingen ook herkend door de meeste scholen en leveranciers.
Gevraagd wordt: wat gebeurt er in het proces als een licentie niet geactiveerd wordt, maar wel besteld is? Het afsprakenstelsel zegt hier niets over dit. Hoe hier mee omgegaan wordt hangt af van de contractuele afspraken tussen school en leverancier.
Uit de interviews is gebleken dat scholen het niet noodzakelijk vinden dat licenties ook via een deeplink naar het leermateriaal geactiveerd kunnen worden, naast de standaardmethode via een toegangslink in het leermiddelenportaal. Dit wordt bevestigd in de klankbordgroep.

Inzichten l volgen van bestellingen, leveringen en gebruik

Alle scholen en leveranciers kunnen zich vinden in de gepresenteerde bevindingen. Ze herkennen vooral dat scholen, die nu bij verschillende leermiddelenleveranciers inkopen, overzicht over bestellingen, leveringen en gebruik missen. De scholen en leveranciers herkennen ook de behoefte aan gebruiksinformatie om hun leermiddelenbeleid te ijken.