Focusgroep verslag

Betreft
Focusgroepsessie Uitwisseling van summatieve toetsresultaten
Datum 10 oktober 2023
Voorzitter werkgroep
Marcel Dol
Aanwezig namens scholen
3
Doelen
Sluiten werkgroep inspanningen aan bij ideeën en wensen van onderwijsprofessionals?
Vraagstelling 
Zijn de scope keuzes van de werkgroep logisch?
Waardoor blijven implementaties achter?
Wat moeten we vooral doen om adoptie te stimuleren?

Documenten

Inzichten | scope

Alleen summatief is te beperkt; dat levert geen voordeel op voor de docent/leerkracht (er wordt weinig digitaal getoetst in het VO).
Formatief meenemen in de scope. Dat levert een groot voordeel op voor de docent/leerkracht.
In formatief zitten de meeste kansen. Zie bijv. hoe eenvoudig je via Rubrics op een formatieve manier kunt evalueren. Daar maken docenten/leerkrachten nu al gebruik van.

Inzichten l implementaties

UWLR is “fantastisch” Het automatisch ophalen van leerlingdata uit LAS scheelt docenten/leerkrachten veel tijd bij de start van het schooljaar.
“Data is een ding”, “wie de data heeft, heeft de Euro’s” > verklaring voor matige implementatie van standaarden.
Een afsprakenstelsel is nodig om het delen van data mogelijk te maken.

Inzichten l adoptie stimuleren

Het loskoppelen van leerlinggegevens en toetsresultaten wordt gezien als de belangrijkste ‘driver’ voor adoptie. Daarna het creëren van sectorbrede standaarden. En daarna het leggen van een basis voor een samenhangende set voor het gehele toetsdomein.
Het gebruik of toepassen van (inter)nationale standaarden wordt als weinig belangrijk geacht vanuit het perspectief van scholen.
Het loskoppelen van leerlinggegevens en toetsresultaten moet sowieso vanuit privacy oogpunt.