Focusgroep verslag

Betreft
Focusgroepsessie Combineren en arrangeren van leermateriaal
Datum 31 oktober 2023
Voorzitter werkgroep
Frank van Rooij
Aanwezig namens scholen
5
Doelen
Sluiten werkgroep inspanningen aan bij ideeën en wensen van onderwijsprofessionals?
Vraagstelling 
Is het getoonde conceptueel model een juiste weergave van het (ideale) proces voor het combineren en arrangeren van leermateriaal?

Documenten

Inzichten | conceptueel model

Conceptueel model is herkenbaar en geen van de deelnemers geeft grote wijzigingen aan
Belangrijk om de randvoorwaarden voor het kunnen combineren en arrangeren goed in kaart te brengen en in dit model zichtbaar te maken
Men is benieuwd naar de verdere uitwerking van deze fases en is van harte bereid daarop weer te reflecteren

Inzichten l welke tools

Tools waarmee gewerkt wordt en die van belang zijn voor het combineren en arrangeren: itslearning, Businessbase online, Google Classroom en Lesson up

Inzichten l wensen

Handig om een plek te hebben waar je al content bij elkaar plaatsen die nodig is voor het schooljaar (PO)
Deelnemers geven nu aan dat het lastig is om een goed inzicht te hebben in het beschikbare(open) leermateriaal en hebben behoefte aan een goede catalogus
Behoefte aan een platform om leermateriaal makkelijk te kunnen delen
Het zou handig zijn als er (AI) tooling is die op basis van te realiseren leerdoelen advies geeft over de te gebruiken leermaterialen