Werkgroep 'Toetsen en examineren'

Afspraken ontwerpen, zodat scholen toets- en examenresultaten eenvoudiger kunnen uitwisselen tussen verschillende systemen. Dat is het belangrijkste doel voor de werkgroep ‘Toetsen en examineren’ van Edu-V.

Wat wil de werkgroep met de afspraken bereiken?

  • Het doel is om meer samenhang en consistentie te creëren in de verschillende koppelingen die leveranciers en scholen gebruiken om toets- en examenresultaten uit te wisselen.
  • Deze aanpak moedigt leveranciers en scholen aan om meer koppelingen te realiseren, waardoor scholen minder vaak genoodzaakt zijn om toets- en examenresultaten handmatig over te zetten.

Wat is jouw rol als werkgroeplid?

Je denkt mee over de verschillende gebruiksscenario’s waarin koppelingen toegepast kunnen worden. En je maakt afspraken over welke gegevens in welke gebruiksscenario’s toegevoegde waarde hebben.

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan deze werkgroep kan niet meer.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Dol, adviseur werkgroepen.